Stranka NIČ OD TEGA (skrajšano NOT) se ustanavlja zato, da se bo prilagodila vsem državljankam in državljanom demokratične Republike Slovenije od zarodka oziroma od starosti enega dne, pa vse do sto let in čez (100+), in za zagotavljanje temeljnih pravic in svoboščin človeka vsem in vsakomur. Izkoriščanje človeka po človeku je zavržno.

Kot uresničitev svojega programa in s prevzemom oblasti volivcem obljubljamo: neizmerno srečo, radost, veselje, zdravje, obilico denarja, službo za vsakogar, brezplačno kopanje v toplicah, avto po željah, zmago na Eurosongu, vsak dan sonce na nebu, deževje po potrebi, milo podnebje, mir na svetu in ravnovesje v vesolju, med in mleko ter druge sladkosti, tretjo Švico, odpravo posledic kršitve zakonov in ustave …

Seveda bomo odprti za vse spremembe in dopolnitve tega programa, pri čemer bomo upoštevali vse, kar so vam trideset in več let obljubljali, pa jim tega ni uspelo uresničiti.

Ta program bomo uporabljali za predvolilne obljube, še pogosteje pa za strankarska soočenja, saj je tam mogoče brez kančka slabe vesti prodajati vsemogoče prazne in populistične obljube. Kdor koli bo oporekal našemu populističnemu nakladanju, mora vedeti, da se dosledno držimo programa Stranke.

Ne iščite sreče drugod, saj vam samo Stranka NIČ OD TEGA nudi popolnoma vse. Naše temeljno vodilo je, da se mi prilagajamo vam in ne vi nam!

Članstvo v Stranki je na voljo vsem. Včlanitev na podlagi priporočil je mogoča po uspešno opravljeni avdiciji, izbris pa se opravi brez posebnega postopka. O vpisu in izbrisu članov odloča priložnostno formirana komisija, ki jo sestavljajo ožje sorodstvo, prijatelji, znanci ali podporniki Strica iz ospredja.

Ker smo prava klena slovenska politična stranka, bomo veliko obljubljali in malo naredili, krivdo za neuspehe pa nato prevalili na volivce in prejšnje vlade. Štiri leta nas boste morali prenašati, po evropskih volitvah pa celo pet.

Konkurenca drugih političnih strank v Sloveniji se nespametno omejuje le na en IZEM, tako eni častijo social-IZEM, drugi kapital-IZEM, tretji neoliberal-IZEM … Stranka NIČ OD TEGA pa, v nasprotju z drugimi strankami, združuje vse IZME, izvzevši nac-IZEM, faš-IZEM in sion-IZEM, v enem IZMU pod imenom NIČ OD TEGA-IZEM ali skrajšano NOT-IZEM.

Stremeli bomo, da se v skladu s tem spremeni družbeno politični sistem v vsem vesolju in čez.

Politična konkurenca v Sloveniji se nespametno omejuje tudi na enoosebne stranke in skriva strice iz ozadja, Stranka NOT pa ima, nasprotno, kar 2 (dva) člana ENOOSEBNE stranke in JAVNEGA STRICA iz OZADJA, imenovanega tudi STRIC IZ OSPREDJA. Ta ima tudi posebne pristojnosti vodenja iz zakulisja, predvsem pri usmerjanju ideološke in kadrovske politike.

Seveda od nas ne pričakujte čudežnih rešitev, ker se je nabor le-teh v zadnjih tridesetih letih povsem iztrošil. Politične stranke v Republiki Sloveniji so v treh desetletjih obljubljale vse mogoče, a je ostalo le na ravni neuresničenih čudežev, pravih rešitev pa v praksi do danes ni videti.

Korupcija je stara skoraj toliko kot človeštvo in ni države na svetu, v kateri je ne bi našli. Nič in nihče je ne more preprečiti ali celo uničiti, zato bi se bilo smiselno z njo okoristiti. Ker je korupcija temelj kapital-IZMA, ki je eden od IZMOV, zajetih v NIČODTEGA-IZMU, se bomo zavzemali za njeno uzakonjenje. Ko bo namreč korupcija zakonita, bomo za 60 % manj koruptivni od drugih in 50 % cenejši od konkurence.

Obdavčenje korupcije bo naslednji korak, ki bo vsekakor uspešno polnil državno blagajno, tako da jo bomo lahko uporabljali za blagor, blaginjo in blagostanje ljudi v javnem zdravstvu, izobraževanju, kulturi … Imeli bomo dostop do vseh naravnih dobrin, potrebnih za življenje in dobrobit rastlin, živali in človeka, pa tudi drugih morebitnih vesoljcev.

Cenik naših 'storitev' bo javen in transparenten, v nasprotju s političnimi strankami, ki svoje skrivajo kot kača noge. Lobistom ne bo treba skrivaj trkati na naša vrata, saj bodo vabljeni in sprejeti odprtih rok.

Zavzemali se bomo za to, da se bodo s korupcijo lahko ukvarjali le za to posebej usposobljeni in vešči tega posla, ki jih bomo pooblastili za izvajanje koruptivnih storitev in izobraževanja.

Pri nas se tudi ne bo bati, ali bomo ali ne bomo izpolnili svoje obljube. Seveda jih ne bomo! Kdo pa jih je že? Tudi lagali bomo, ampak to je povsem v skladu s politično folkloro na Slovenskem. Razlika je le v tem, da mi to pošteno priznamo.

Kljub tradiciji političnih laži in praznih obljub pa bomo v NOT poskušali vsaj nekaj malega narediti tudi za korist državljank in državljanov te nam preljube skupne državice, ki ji ljubkovalno rečemo tudi KORUPTOLAND. Pošteno priznamo, da če nam bo uspelo realizirati vsaj 20 % obljubljenega, bomo še vedno bistveno uspešnejši in koristnejši od vse politike v zadnjih tridesetih letih.

Pri svojem političnem delovanju se ne bomo omejevali s politično korektnostjo, saj gre pri njej le za odklanjanje možnosti 'reči bobu bob' in zamegljevanje resničnosti zaradi občutljivosti nekaterih.

Ustavo in ustavni red bomo spoštovali do zadnje potankosti tako, da bodo le nekateri enaki med enakimi, kršilce pa bomo zapirali in jim karseda onemogočali uživanje plodov tatvin in ropanja države ter sodržavljanov.

Posebno pozornost bomo posvetili bankirjem in zavarovalnicam, predvsem glede temeljitosti pranja denarja in enormnih dobičkov, ki se ne vračajo v gospodarstvo. Menedžerje bomo angažirali pri storitvah korupcije in jih posebej nagradili za njihovo visoko strokovno usposobljenost in z delom pridobljene izkušnje.

Zaradi stalne krize bomo podaljšali veljavnost začasnega kriznega davka, saj se zavedamo, da so stekleni in marmorni stolpiči v Bruslju potrebni stalne obnove in nenehnega nadgrajevanja, da se lahko v vsem svojem razkošju bohotijo v soncu.

Volilni sistem bomo uravnali tako, da boste lahko med vsemi ponujenimi strankami na volilnih lističih mirno obkrožili NIČ OD TEGA in izvolili stranko po svoji meri – stranko, ki v resnici bo NIČ OD TEGA (NOT).

Namesto ničvrednih strankarskih članskih izkaznic bomo uvedli »KARTICO ZVESTOBE« z značilnim logotipom Stranke, z vijoličasto piko na beli podlagi. Njeni imetniki bodo deležni posebnih strankarskih ugodnosti, tako na volitvah kot pri zaposlovanju, kasneje pa tudi popustov v trgovinah, na bencinskih servisih in pri turističnih storitvah. Kartico bo mogoče uporabljati tudi za dostop do uradnih organov, za prednostno in ugodnejšo obravnavo, za zdravnika v vsako hišo, za razvoj trajnostnega turizma na ledeniških območjih.

Z namenom zmanjševanja brezposelnosti, ki je ne bomo mogli korigirati s prirejenimi statističnimi podatki, bomo pri državnih jaslih zaposlili predvsem vse prijatelje in znance ter sorodnike do vključno četrtega kolena.

Za upokojence bomo priskrbeli sanitetni material (plenice) in opore, da bodo zmogli hoditi v službo do 120. leta, saj se življenjska doba rapidno podaljšuje. Za starejše v domovih za dolgotrajno oskrbo bomo po koncu aktivne delovne dobe poskrbeli za redne jutranje sprehode po svežem zraku na nadmorski višini 1471 metrov – v skladu z zelenimi programi drugih strank.

Glede na vse doslej obljubljeno, se bomo zavzemali, da se uradno poimenovanje Republike Slovenije spremeni v "KORUPTOLAND", da bo tujcem takoj jasno, da smo obljubljena dežela, v kateri je korupcija del državnega sistema, in da bo, čeprav obdavčena, ugodnejša od vseh davčnih oaz.

Zavzemamo se za preimenovanje ministrstev v skladu z njihovim dejanskim delovanjem:
- Ministrstvo za obrambo => Ministrstvo za kolonialne vojne Gospodarjev
- Ministrstvo za notranje zadeve => Ministrstvo za zaščito elit pred amorfnimi gmotami
- Ministrstvo za zdravje => Ministrstvo za zdravnike
- Ministrstvo za zunanje zadeve => Ministrstvo za izvrševanje navodil Gospodarjev podkolonije
- Ministrstvo za promet => Ministrstvo za prometne zastoje
- Ministrstvo za kulturo => Ministrstvo za predvajanje pomirjujoče glasbe med tičanjem v prometnih zastojih
Ostala ministrstva se združujejo, razdružujejo, množijo in preimenujejo po potrebi, do želenega števila ministrstev po načelu 'več je manj in manj je več'.

Zavzemamo se tudi za preimenovanje sodišč v skladu z njihovim delovanjem, in sicer v:
• Farsa prve stopnje,
• Višja farsa,
• Vrhovna farsa in
• Ustavna farsa.

Zavzemamo se za ukinitev funkcije Varuha človekovih pravic in Zagovornika enakosti, nadomestita ju fikus in okrasni paradižnik.

Ker Komisija za preprečevanje korupcije zavira svobodno gospodarsko pobudo in ovira razvoj korupcije kot bodočega temeljnega proračunskega vira, se zavzemamo za njeno ukinitev. Nič je ne nadomesti.

Pri upravljanju migracij se zavzemamo za prenos pristojnosti na vaške oziroma mestne odbore, da bo lokalna skupnost lahko sama odločala o ustreznosti ali všečnosti vsakega begunca/migranta v njihovi vasi ali mestu. Tako bomo presekali gordijski vozel spotike, zakaj so Ukrajinke dobrodošle vsepovsod, Afganistanci pa nikjer.

Za krepitev nacionalne zavesti se zavzemamo za uvedbo uradnih pozdravov:
'ZA DOMOVINO S KORUPCIJO NAPREJ!'
in 'SLAVA KORUPCIJI!'

Zavzemamo se za uvedbo obveznega izbirnega predmeta "Osnove in temelji korupcije".

V gospodarstvu se zavzemamo za preroško uvedbo kitajskega juana kot vzporednega plačilnega sredstva bodočih Gospodarjev podkolonije.

Naš cilj je tudi, da v odnosu do gospodarjev EU in ZDA Republika Slovenija napreduje iz statusa PODKOLONIJE vsaj v status KOLONIJE, da bomo lahko vsaj o manj pomembnih stvareh odločali sami, upoštevaje naš ustavni red, in pridobili pravico uporabljati lastno pamet, ki so jo kupili že naši predniki Butalci, s čimer bomo razbremenili prevajalce neustrezne nemške in druge evropske zakonodaje v našo.

Vojna je idealna priložnost za dobičkarstvo, vojaški mafiji pa se bomo zoperstavljali z neusmiljeno promocijo miru.

Podpirali bomo tudi vso zeleno mafijo, in to pod geslom: '100 odtenkov domače zelenjave iz samooskrbe'.

Kot politični predstavniki se bomo zgledovali po velikanih slovenske in svetovne politike, saj menimo, da si vsak izbranec ljudstva za svoj trud in odrekanje, poleg rednega plačila, zasluži še vsaj milijonček ali dva.

Vijoličasta pika na beli podlagi je zaščitni znak Stranke. Uporablja se za osredotočenost oziroma, po domače, fokusiranje na program Stranke, za hipnozo, avtohipnozo in kot test resnice.

VIJOLIČASTA PIKA ob uporabi ogledal in reflektorjev služi za razgaljanje pod preprogo pometenih laži in korupcije politikov preteklosti in sedanjosti, ob uporabi drugih rekvizitov pa krepi gravitacijo in spodbuja padanje okostnjakov ne le iz omar politikov, birokratov, sodnikov, zdravnikov, pač pa vseh kast slovenske družbe – od najmanj pa do najbolj koruptivnih.

Ta program je popoln dokaz, da
PAPIR RES LAHKO PRENESE ČISTO VSAKO NEUMNOST!

Nazaj